LAGRING FOR FRAMTIDA

BioBank AS ble etablert i 2005 og er en nasjonal biobank for fisk, husdyr og planter.

Selskapet er eid av Norsvin, Aqua Gen AS og Geno. Eierne har gjennom avlsarbeid, forskning og utviklingsarbeid (FoU) samlet genetisk informasjon og slektskapsinformasjon om sine avlspopulasjoner i over 40 år. Denne informasjonen kan nå knyttes opp til biobanken.

home_art2
BioBank AS bruker de mest effektive databaseplattformene for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for brukerne. Dette gjelder oversikt over prøvene som er lagt inn, analyser av et utvalg prøver og mulighetene til å koble sammen andre relevante databaser som kunden måtte ønske. Det legges i stor grad opp til å utvikle grensesnitt som tilpasses de krav og behov som kundene måtte ha.