BIOBANK AS SØKER DAGLIG LEDER

Gen- og bioteknologi er et område i stor vekst, både nasjonalt og internasjonalt og er ett av hovedsatsningsområdene for norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover.

Daglig leder går av for å tre inn i pensjonistenes rekker.

Se hele stillingsannonsen her

LAGRING FOR FRAMTIDA

BioBank AS ble etablert i 2005 og er en nasjonal biobank for fisk, husdyr og planter.

Selskapet er eid av Norsvin, Aqua Gen AS og Geno. Eierne har gjennom avlsarbeid, forskning og utviklingsarbeid (FoU) samlet genetisk informasjon og slektskapsinformasjon om sine avlspopulasjoner i over 40 år. Denne informasjonen kan nå knyttes opp til biobanken.

BioBank og VHLGenetics lanserer ScandiGen Lab

Hamar, Norge, juli 2021

— Selskapene BioBank AS og VHLGenetics B.V. har etablert det nye genotypingslaboratoriet ScandiGen Lab i Hamar, Norge. For begge selskaper var dette et logisk skritt etter at BioBank ble distributør for VHLGenetics i 2017. Et vellykket samarbeid har ført til etableringen av ScandiGen Lab som forener kompetansen og styrkene til begge selskapene.

Som distributør for VHLGenetics har BioBank de siste årene sendt prøver til VHLGenetics’ laboratorier. Gjennom etableringen av ScandiGen Lab åpnes det for å analysere prøvene fra det skandinaviske markedet regionalt i moderne lokaliteter hos ScandiGen Lab. Dette styrker forutsetningene for at begge selskaper kan tilby best mulig service innen DNA-testing på dyr nært til kundene. Ambisjonene for ScandiGen Lab er å bli den foretrukne leverandøren av genotypetjenester for dyr i Norge, Sverige og Finland ved gradvis å utvikle virksomheten og utvide tjenestene.

“Målet med ScandiGen Lab er å bli en partner for genombaserte tjenester i det skandinaviske markedet. Tilbudet fra ScandiGen Lab skal hjelpe avlsorganisasjoner og enkeltoppdrettere med å forbedre helsen, velferden og ytelsen til dyrene sine”, sa Daniel Mioch, administrerende direktør i VHLGenetics.

“Jeg er svært fornøyd med at BioBank og VHLGenetics etablerer dette Joint Venture-selskapet. Det åpner for mange muligheter ettersom ScandiGen Lab allerede fra starten kan tilby et bredt spekter av DNA-tester i det skandinaviske markedet”, sa Sigbjørn Gregusson, administrerende direktør i BioBank.

For mer informasjon, kontakt post@scandigen.no

Informasjon om VHLGenetics:
VHLGenetics er en ledende tjenesteleverandør med tre avdelinger i Nederland, Tyskland og Belgia. I over 30 år har DNA vært kjernen i organisasjonen gjennom forskning og genetiske rutinetester til markedet. Testene er utført på prøver fra dyr, planter og mikroorganismer. VHLGenetics utvikler sin produktportefølje og sitt tjenestetilbud fortløpende for å opprettholde sin ledende posisjon.

Informasjon om BioBank:
BioBank er en norsk genbank for produksjonsdyr, kjæledyr, fisk og planter; etablert i 2005 og eid av de tre største avlsselskapene i Norge. BioBank driver et sikkert og robust fryselagringssystem, utfører DNA-ekstraksjon av høy kvalitet med distribusjon til underleverandører, avstammingskontroll for produksjonsdyr og kjæledyr, rutinemessig og avansert prøvetaking, prosjektdesign med enkel kommunikasjon til kunder med mer.

– BioBank og VHLGenetics lanserer ScandiGen Lab som et nytt selskap (combibreed.no)
– BioBank
– VHLGenetics

home_art2
BioBank AS bruker de mest effektive databaseplattformene for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for brukerne. Dette gjelder oversikt over prøvene som er lagt inn, analyser av et utvalg prøver og mulighetene til å koble sammen andre relevante databaser som kunden måtte ønske. Det legges i stor grad opp til å utvikle grensesnitt som tilpasses de krav og behov som kundene måtte ha.