Hva er en biobank?

Biobank HS

Biobank HS

En biobank inneholder samlinger av biologisk materiale med tilhørende databaser som er systematisert slik at den kan brukes i forskning eller rutinemessige undersøkelser.

Biologisk materiale er for eksempel:

  • blodprøver, serum, sæd, DNA
  • vevsprøver (mRNA/DNA)

En finner biologisk materiale over alt. Hvilke prøver som lagres i en biobank og hva som er formålet med innsamlingen vil være forskjellig for ulike oppdragsgivere. Det finnes i dag samlinger av biologisk materiale for både mennesker, dyr og planter som i praksis er en biobank, uten at samlingen nødvendigvis er definert slik ut fra dagens bruk.

I dag blir det samlet inn biologiske prøver fra befolkningen i forbindelse med f.eks. spesifikke sykdommer som spesielle krefttyper eller prøver fra en større del av befolkningen (populasjonsstudie). Disse prøvene er som regel samlet inn i forbindelse med kliniske forsøk eller offentlige helse- undersøkelser.