Kontakt

Daglig leder

Sigbjørn Gregusson

tlf. (+47) 400 27 990
sigbjorn.gregusson
@biobank.no

Leder logistikk

Elin Bergseth

tlf. (+47) 400 27 991
elin.bergseth@biobank.no

Kjemiingeniør

Mette Myrvold

tlf. (+47) 400 27 992
mette.myrvold@biobank.no

Molekylærbiolog

Morten Flobakk

tlf. (+47) 400 27 993
morten.flobakk@biobank.no

ANALYTIKER MOLEKYLÆRBIOLOGI

Eglantine Le Caloch

tlf. (+47) 400 27 997
eglantine.le.caloch@biobank.no

SYSTEMANSVARLIG

Arne Simensen

tlf. (+47) 400 27 995
arne.simensen@biobank.no

LABORATORIETEKNIKER

Sirita Kattel

tlf. (+47) 400 27 998
sirita.kattel@biobank.no


Besøksadresse:

BioBank AS
Holsetgata 22,
2317 Hamar

Postadresse:

BioBank AS,
Postboks 263,
2302 Hamar

Tlf (+47) 62 50 99 20

Kontaktskjema:

Navn

Telefon

E-post

Emne

Melding