Prøvetaking og innsending

Kunnskapen om arvestoffet (DNA) har økt, det humane genomet er sekvensert og andre arters genomer er og vil bli sekvensert i årene som kommer.

Å forstå hvordan gener alene eller sammen styrer ulike biologiske prosesser krever mange og omfattende studier. Denne kunnskapen kan hjelpe oss til å utvikle medisiner, vaksiner, kosttilskudd, mattyper, fôringsregimer, plantevernmidler osv, noe som kan ha stor betydning for planter, dyr og mennesker.

Kunnskapen kan også hjelpe oss til å bestemme opprinnelse av biologisk materiale og dermed gi grunnlag for genetisk sporbarhet. For å kunne utnytte potensialet som nyvinninger innen bioteknologien gir, er det nødvendig å ha et godt organisert biologisk lager med individuelle prøver hvor relevante data er tilgjengelig.

På denne siden finner du skjemaer som du kan bruke i dialog med oss.

pdf  Bestilling kollet-test BioBank

pdf  Bestilling muskelhypertrofi-test BioBank

pdf  Slektskapskontroll – NRF

pdf  Beskrivelse av hårprøvetaking, storfe

pdf  Skjema for innsending av blod fra sau

pdf  Beskrivelse av hårprøvetaking, ponni

pdf  Svaberprøve av Norsk Elghund

pdf  Følgeskriv for innsending av prøver fra Aquagen

pdf  Form for shipment of samples from AquaGen

pdf  Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll BLOD

pdf  Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll URIN

pdf  Beskrivelse av hårprøvetaking gris

pdf  Farskapstest gris