Prøvetaking og innsending

Kunnskapen om arvestoffet (DNA) har økt, det humane genomet er sekvensert og andre arters genomer er og vil bli sekvensert i årene som kommer.

Å forstå hvordan gener alene eller sammen styrer ulike biologiske prosesser krever mange og omfattende studier. Denne kunnskapen kan hjelpe oss til å utvikle medisiner, vaksiner, kosttilskudd, mattyper, fôringsregimer, plantevernmidler osv, noe som kan ha stor betydning for planter, dyr og mennesker.

Kunnskapen kan også hjelpe oss til å bestemme opprinnelse av biologisk materiale og dermed gi grunnlag for genetisk sporbarhet. For å kunne utnytte potensialet som nyvinninger innen bioteknologien gir, er det nødvendig å ha et godt organisert biologisk lager med individuelle prøver hvor relevante data er tilgjengelig.

På denne siden finner du skjemaer som du kan bruke i dialog med oss.

Bestilling kollet-test BioBank

Bestilling muskelhypertrofi-test BioBank

Slektskapskontroll – NRF

Beskrivelse av hårprøvetaking, storfe

Beskrivelse av hårprøvetaking, ponni

Svaberprøve av Norsk Elghund

Følgeskriv for innsending av prøver fra Aquagen

Form for shipment of samples from AquaGen

Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll BLOD

Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll URIN

Beskrivelse av hårprøvetaking gris

Bestillingsskjema for GS-test Norsk Jersey