Prøvetaking og innsending

Kunnskapen om arvestoffet (DNA) har økt, det humane genomet er sekvensert og andre arters genomer er og vil bli sekvensert i årene som kommer.

Å forstå hvordan gener alene eller sammen styrer ulike biologiske prosesser krever mange og omfattende studier. Denne kunnskapen kan hjelpe oss til å utvikle medisiner, vaksiner, kosttilskudd, mattyper, fôringsregimer, plantevernmidler osv, noe som kan ha stor betydning for planter, dyr og mennesker.

Kunnskapen kan også hjelpe oss til å bestemme opprinnelse av biologisk materiale og dermed gi grunnlag for genetisk sporbarhet. For å kunne utnytte potensialet som nyvinninger innen bioteknologien gir, er det nødvendig å ha et godt organisert biologisk lager med individuelle prøver hvor relevante data er tilgjengelig.

Bestillingsskjema for Slektskapskontroll og GS-test Norsk Jersey finner du nå under Bestillingsskjemaer. NB! Ta utskrift av bestillingskopi du får på e-post og send inn sammen med prøven. Hvis du ikke mottar denne i innboksen din, sjekk mappen Søppelpost.

 

På denne siden finner du beskrivelser/instrukser og skjemaer som du kan bruke i dialog med oss.

Hårprøvetaking storfe

Beskrivelse av hårprøvetaking på hest og ponni

Prøveuttak hund

Følgeskriv for innsending av prøver fra Aquagen

Form for shipment of samples from AquaGen

Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll BLOD

Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll URIN

Beskrivelse av hårprøvetaking gris

Prøvetaking ørevev Geno

Prøvetaking ørevev TYR

Prøvetaking ørevev NSG

Følgeskriv TYR

Følgeskriv Geno